Lites-MaS s. r. o.

O nás

ilustracni obrazek

Vznik, činnost

LITES-MaS, s.r.o., vznikl v roce 1998 jako firma poskytující komplexní prodejní a poprodejní služby z oboru elektronické požární signalizace. Tato činnost zahrnuje dneska kromě projekce, montáží a servisu i stálou celoroční péči o instalované zařízení a v neposlední řadě i legislativní ochranu uživatele z hlediska norem a předpisů týkajících se elektrické požární signalizace. Sem patří výchozí a pravidelné revize a proškolování obslužného a vyššího personálu dle platných norem. K zajištění těchto služeb významně napomáhá úzká obchodně-technická spolupráce přímo s výrobcem zařízení.

Jsme držiteli certifikace pro ISO9001:2000 v oblasti služeb - montáž, servis a projekce.

K realizaci získaných zakázek využíváme výhradně zařízení schválené pro území České republiky a dle možností české výroby. K realizaci systémů požární signalizace využíváme zařízení výrobců LITES, SCHRACK, Zettler a Esser.

Všichni pracovníci vykonávající jednotlivé činnosti mají požadovanou kvalifikaci odbornou i legislativní.