Lites-MaS s. r. o.

Školení

ilustracni obrazek

Po dohodě s výrobcem EPS, LITES, a.s. Liberec, provádí naše firma veškeré školící kurzy, které plynou z požadavků vyhlášky č.246/2001, ohledně projekce, montáže, servisu, údržby a revize pro systémy elektrické požární signalizace, jako druhu požárně bezpečnostního zařízení dle výše uvedené vyhlášky.

Termín, rozsah a druh školení je nutno vzhledem k možným variantám sjednat individuálně, nejlépe telefonicky na čísle 482 428 333.